Latest

น้ำมวบจัดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของนายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน ได้มอบให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานงานโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเวียงสา มีคู่สมรสเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คู่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธี ณ พระธาตุแดนทอง ต.น้ำมวบอ.เวียงสา จ.น่าน
Read More

รายการชุมชน ชวนเที่ยว ปีที่3 เข้ามาถ่ายทำรายการ

เมื่อวันที่ 24 – 25 ที่ผ่านมา รายการชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 3 ได้เข้ามาถ่ายทำรายการ การท่องเที่ยวในชุมชนน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่ ที่ได้รับเลือก 10 ชุมชน สุดยอด ในตอนชุมชนชวนชิม โดยมี คุณปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ เป็นพิธีกรชาย โดยกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน โดยมีการต้อนรับจากชาวตำบลน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่เป็นอย่างดีครับ เริ่มจาก วันที่ 24 เวลา
Read More

จิตอาสาร่วมทำความดี เก็บกวาดขยะ เส้นเวียงสา – น้ำมวบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จิตอาสาและ จิตสาธารณะตำบลน้ำมวบและ ตำบลส้านนาหนองใหม่ ร่วมกับอบต.น้ำมวบ นักเรียนโรงเรียนสาธุกิจฯ กลุ่มฮักน้ำมวบ ปฏิบัติงานสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทางหลวงแผ่นดินสายเวียงสา – น้ำมวบ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสาธุกิจถึงเขตติดต่อตำบลขึ่งรวม 14 กม. และติดตามดูแลกำจัดวัชพืชไม้ดอกยืนต้นตามโครงการถนนสายดอกไม้
Read More

ขอเชิญร่วมงานบุญนิโรธกรรม ครั้งที่ 3 ณ ที่พักสงฆ์น้ำปี้ประชาราม

ขอเชิญร่วมงานบุญนิโรธกรรม ครั้งที่ 3 ของพระอาจารย์พรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต วันเข้านิโรธกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2560 วันออกนิโรธกรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 04.00 น. (ตี 4) ณ ที่พักสงฆ์น้ำประชาราม ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมทำบุญงานออกนิโรธกรรมครั้งที่ 3
Read More

น้ำมวบได้ถูกเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนสุดยอดในรายการชุมชน ชวนเที่ยว ปี 3

เมื่อวันที่ 22-23 ชุมชนน้ำมวบและส้านนาหนองใหม่ ได้ถูกเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนสุดยอดในรายการชุมชน ชวนเที่ยวปี 3 โดยที่ชุมชนเราเด่นเรื่องอาหารวิถี ได้ไปถ่ายทำรายการชุมชน ชวนเที่ยว ปี 3 ที่ ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้เข้ารับการปฐมนิเทศน์รายการชุมชน ชวนเที่ยวปี 3 และได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนบ้านริมคลอง ซึ่งได้ทำเรื่องการท่องเที่ยวมาแล้ว 15 ปี  โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้มีคุณนิธี
Read More

วัดน้ำมวบ

วัดน้ำมวบ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ บ้านน้ำมวบ หมู่ ๑ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ ได้รับพระราชทาน สุงคารสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สังกัดมหานิกาย การบริหารการปกครอง เท่าทีทราบนาม คือ พ.ศ.
Read More

ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง

ประวัติความเป็นมาเจ้าพ่อช้างงาแดง เป็นบุตรของเจ้าพญาขอมหลวง ปกครองอยู่ที่ดอยปูล้น (ปัจจุบันอยู่ที่บ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน) พอเติบโตขึ้นมา เจ้าพ่อช้างงาแดงได้แต่งงานกับนางขัวเขียว (อยู่ขุนน้ำมวบ) บ้านน้ำมวบเหนือ มีบุตร 1คน ชื่อเจ้าคำแดง เจ้าพญาขอมหลวง เห็นว่าเจ้าพ่อช้างงาแดงสามารถปกครองลูกค้าและบริวารได้เป็นอย่างดี จึงได้ยกทรัพย์สมบัติพร้อมเขตปกครองและบริวารทั้งหมดให้เจ้าพ่อช้างงาแดงปกครองต่อไป ต่อมาได้มีจีนฮ่อยกทัพมาตีประเทศลาว เจ้าคำแดงเกรงว่าสงครามจะลุกลามมาถึงบ้านใหม่สว่าง ที่ตนเองปกครองอยุ่ จึงมาขอให้เจ้าพ่อช้างงาแดง บิดาขอกำลังทหารจากเจ้าชีวิตเมืองน่าน (เมืองนันทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 6) เจ้าชีวิตเมืองน่านได้มอบหมายให้เจ้าหลวงสา เลือกคนดีมีฝีมือ จากอำเภอเวียงสา ได้จำนวน
Read More

พระธาตุแดนทอง

พระธาตุแดนทอง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสันรุงเรือง หมู่ที่ 6 และบ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์พระธาตุ มีความกว้าง 12 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 16.50 เมตร มีประวัติความเป็นมาดังนี้พระธาตุแดนทอง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสันรุงเรือง หมู่ที่ 6 และบ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์พระธาตุ
Read More

พระเจ้าทันใจศากยมุนีศรีแดนทอง

พระเจ้าทันใจศากยมุนีศรีแดนทอง ที่ตั้งอยู่พระธาตุแดนทอง ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความสูงขนาด 9 เมตร และหน้าตักกว้าง 6 เมตร เป็นองค์ที่ 2 ของอำเภอเวียงสา และเป็นองค์ที่ 105 ของประเทศไทย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งสวยงามเด่นเป็นสง่า โดยมีพระครูฉันทกิจ สุนทร เจ้าอาวาสวัดน้ำมวบ เจ้าคณะตำบลขึ่ง-น้ำมวบ เป็นประธานดำเนินการสร้าง ฝ่ายบรรชิต และนายกวี ขัดแก้ว กำนันตำบลน้ำมวบ
Read More