จิตอาสาร่วมทำความดี เก็บกวาดขยะ เส้นเวียงสา – น้ำมวบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จิตอาสาและ จิตสาธารณะตำบลน้ำมวบและ ตำบลส้านนาหนองใหม่ ร่วมกับอบต.น้ำมวบ นักเรียนโรงเรียนสาธุกิจฯ กลุ่มฮักน้ำมวบ ปฏิบัติงานสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทางหลวงแผ่นดินสายเวียงสา – น้ำมวบ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสาธุกิจถึงเขตติดต่อตำบลขึ่งรวม 14 กม. และติดตามดูแลกำจัดวัชพืชไม้ดอกยืนต้นตามโครงการถนนสายดอกไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนน้ำมวบแดนสวรรค์ เตรียมความพร้อมสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *