พระเจ้าทันใจศากยมุนีศรีแดนทอง

พระเจ้าทันใจศากยมุนีศรีแดนทอง ที่ตั้งอยู่พระธาตุแดนทอง ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความสูงขนาด 9 เมตร และหน้าตักกว้าง 6 เมตร เป็นองค์ที่ 2 ของอำเภอเวียงสา และเป็นองค์ที่ 105 ของประเทศไทย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งสวยงามเด่นเป็นสง่า โดยมีพระครูฉันทกิจ สุนทร เจ้าอาวาสวัดน้ำมวบ เจ้าคณะตำบลขึ่ง-น้ำมวบ เป็นประธานดำเนินการสร้าง ฝ่ายบรรชิต และนายกวี ขัดแก้ว กำนันตำบลน้ำมวบ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยพระมหาเกรียงไกร อหึสโก เจ้าคณะอำเภอเวียงสา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูลย์ จิรภากรณ์ นายอำเภอเวียงสา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และทำพิธี การหล่อพระเจ้าทันใจในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยช่างพระกมล ปริชาโน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ทำการแต่งองค์พระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนแล้วเสร็จ และได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก-เบิกเนตร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พศ. 2559

pra

 

117568

117768

 

117789

117790

117792

117794

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *