วันแม่แห่งชาติ ปี 2557

วันนี้วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ประสพนิกรชาวตำบลน้ำมวบร่วมกันตักบาททำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ที่วัดน้ำมวบ ตอนเช้า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *