เรือธิดาแดนทอง

เรือ ธิดาแดนทอง จัดอยู่ในประเภทเรือใหญ่ ๕๕ ฝีพาย ขุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนายช่างสุวรรณ ฤทธิโสม (ช่างดำ) จากอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะเวลาในการขุดประมาณ ๒๐ วัน ในวงเงินว่าจ้าง ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เรือ ธิดาแดนทอง ขุดมาจากไม้ตะเคียนทอง ซึ่งได้มาจาก ขุนห้วยจำแขวน มีความยาวประมาณ ๑๕ วา เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของประชาชนตำบลน้ำมวบ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน โดยสืบเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรือขุนสยามแดนทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีกับชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่าน รวม ๒ สนาม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอังดับที่สอง ตามลำดับ แต่เนื่องจากตำบลน้ำมวบ มีเรืออยู่ลำเดียว ซึ่งใช้ทั้งซ้อมและแข่งขัน ทำให้เรือเกิดการชำรุดในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ทำให้เรือไม่สมบูรณ์เต็มร้อย คณะกรรมการเรืองแข่งตำบลน้ำมวบ จึงมีมติร่วมกันว่า มีความจำเป็นที่จะต้องขุดเรือใหม่ขึ้นมาอีกลำหนึ่ง เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และเมื่อขุดเสร็จเรียบร้อย จึงมีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนได้ส่งชื่อ เข้ามาประกวด และซึ่ง ธิดาแดนทอง ก็ได้รับการคัดเลือก เพราะเป็ฯชื่อที่เข้ากับอัตลักษณ์ของตำบลน้ำมวบ ประกอบกับเป็นชื่อผู้หญิงจะได้คู่กับ เรือ ขุนสยามแดนทอง ซึ่งเป็นชื่อผู้ชาย เพื่อเป็นไปตามคำปรารถ ของนางช่างสุวรรณ ฤทธิโสม หรือว่าช่างดำนั่นเอง เรือธิดาแดนทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการเปิดตัว ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดน่าน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *