ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ Archive

วัดน้ำมวบ

วัดน้ำมวบ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ บ้านน้ำมวบ หมู่ ๑ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ ได้รับพระราชทาน สุงคารสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สังกัดมหานิกาย การบริหารการปกครอง เท่าทีทราบนาม คือ พ.ศ.
Read More

ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง

ประวัติความเป็นมาเจ้าพ่อช้างงาแดง เป็นบุตรของเจ้าพญาขอมหลวง ปกครองอยู่ที่ดอยปูล้น (ปัจจุบันอยู่ที่บ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน) พอเติบโตขึ้นมา เจ้าพ่อช้างงาแดงได้แต่งงานกับนางขัวเขียว (อยู่ขุนน้ำมวบ) บ้านน้ำมวบเหนือ มีบุตร 1คน ชื่อเจ้าคำแดง เจ้าพญาขอมหลวง เห็นว่าเจ้าพ่อช้างงาแดงสามารถปกครองลูกค้าและบริวารได้เป็นอย่างดี จึงได้ยกทรัพย์สมบัติพร้อมเขตปกครองและบริวารทั้งหมดให้เจ้าพ่อช้างงาแดงปกครองต่อไป ต่อมาได้มีจีนฮ่อยกทัพมาตีประเทศลาว เจ้าคำแดงเกรงว่าสงครามจะลุกลามมาถึงบ้านใหม่สว่าง ที่ตนเองปกครองอยุ่ จึงมาขอให้เจ้าพ่อช้างงาแดง บิดาขอกำลังทหารจากเจ้าชีวิตเมืองน่าน (เมืองนันทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 6) เจ้าชีวิตเมืองน่านได้มอบหมายให้เจ้าหลวงสา เลือกคนดีมีฝีมือ จากอำเภอเวียงสา ได้จำนวน
Read More

พระธาตุแดนทอง

พระธาตุแดนทอง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสันรุงเรือง หมู่ที่ 6 และบ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์พระธาตุ มีความกว้าง 12 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 16.50 เมตร มีประวัติความเป็นมาดังนี้พระธาตุแดนทอง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสันรุงเรือง หมู่ที่ 6 และบ้านธารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน องค์พระธาตุ
Read More

พระเจ้าทันใจศากยมุนีศรีแดนทอง

พระเจ้าทันใจศากยมุนีศรีแดนทอง ที่ตั้งอยู่พระธาตุแดนทอง ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความสูงขนาด 9 เมตร และหน้าตักกว้าง 6 เมตร เป็นองค์ที่ 2 ของอำเภอเวียงสา และเป็นองค์ที่ 105 ของประเทศไทย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งสวยงามเด่นเป็นสง่า โดยมีพระครูฉันทกิจ สุนทร เจ้าอาวาสวัดน้ำมวบ เจ้าคณะตำบลขึ่ง-น้ำมวบ เป็นประธานดำเนินการสร้าง ฝ่ายบรรชิต และนายกวี ขัดแก้ว กำนันตำบลน้ำมวบ
Read More