บทความ Archive

ชุมชนน้ำมวบถูกเลือก 1 ใน 54 ชุมชนในเข้าร่วมโครงการ Thailand village tourism trade meet 2018

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Thailand Village Tourism Trade Meet 2018 (ไทยแลนด์ วิลเลจ ทัวริซึ่ม เทรดมีท 2018) งานประชุมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว เปิดตัว 54 ชุมชนเมืองรองจากทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำเข้าร่วมผลักดันการท่องเที่ยวสู่กระบวนการส่งเสริมการขายอย่างยั่งยืน อาทิเช่น กระทรวงวัฒธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยชุมชนน้ำมวบได้ถุกเลือกเป็น 1 ใน 54 ชุมชนทั่วประเทศให้เข้าร่วมหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวชุมชน
Read More

เชิญร่วมประกวดวิดีโอ “เต๊อะแอ่วน้ำมวบ”

เชิญร่วมประกวดวิดีโอ “เต๊อะแอ่วน้ำมวบ” จุดประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่ 2. เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตำบลน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-22 ปี 2. ผู้ที่อยุ่พื้นเพ ตำบลน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่ 3. เป็นทีมหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้ ระยะเวลาในร่วมประกวดแข่งขัน 1. วันที่ 1
Read More

น้ำมวบจัดโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยการอำนวยการของนายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน ได้มอบให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานงานโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเวียงสา มีคู่สมรสเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คู่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธี ณ พระธาตุแดนทอง ต.น้ำมวบอ.เวียงสา จ.น่าน
Read More

รายการชุมชน ชวนเที่ยว ปีที่3 เข้ามาถ่ายทำรายการ

เมื่อวันที่ 24 – 25 ที่ผ่านมา รายการชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 3 ได้เข้ามาถ่ายทำรายการ การท่องเที่ยวในชุมชนน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่ ที่ได้รับเลือก 10 ชุมชน สุดยอด ในตอนชุมชนชวนชิม โดยมี คุณปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อกซิ เป็นพิธีกรชาย โดยกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนาน โดยมีการต้อนรับจากชาวตำบลน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่เป็นอย่างดีครับ เริ่มจาก วันที่ 24 เวลา
Read More

จิตอาสาร่วมทำความดี เก็บกวาดขยะ เส้นเวียงสา – น้ำมวบ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จิตอาสาและ จิตสาธารณะตำบลน้ำมวบและ ตำบลส้านนาหนองใหม่ ร่วมกับอบต.น้ำมวบ นักเรียนโรงเรียนสาธุกิจฯ กลุ่มฮักน้ำมวบ ปฏิบัติงานสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทางหลวงแผ่นดินสายเวียงสา – น้ำมวบ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสาธุกิจถึงเขตติดต่อตำบลขึ่งรวม 14 กม. และติดตามดูแลกำจัดวัชพืชไม้ดอกยืนต้นตามโครงการถนนสายดอกไม้
Read More

ขอเชิญร่วมงานบุญนิโรธกรรม ครั้งที่ 3 ณ ที่พักสงฆ์น้ำปี้ประชาราม

ขอเชิญร่วมงานบุญนิโรธกรรม ครั้งที่ 3 ของพระอาจารย์พรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต วันเข้านิโรธกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2560 วันออกนิโรธกรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 04.00 น. (ตี 4) ณ ที่พักสงฆ์น้ำประชาราม ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมทำบุญงานออกนิโรธกรรมครั้งที่ 3
Read More

น้ำมวบได้ถูกเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนสุดยอดในรายการชุมชน ชวนเที่ยว ปี 3

เมื่อวันที่ 22-23 ชุมชนน้ำมวบและส้านนาหนองใหม่ ได้ถูกเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนสุดยอดในรายการชุมชน ชวนเที่ยวปี 3 โดยที่ชุมชนเราเด่นเรื่องอาหารวิถี ได้ไปถ่ายทำรายการชุมชน ชวนเที่ยว ปี 3 ที่ ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้เข้ารับการปฐมนิเทศน์รายการชุมชน ชวนเที่ยวปี 3 และได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนบ้านริมคลอง ซึ่งได้ทำเรื่องการท่องเที่ยวมาแล้ว 15 ปี  โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้มีคุณนิธี
Read More

นักวิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ แก้วงจรอุบาทว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน รัฐอย่าส่งสัญญาณผิด ต้องหากลไกช่วยชาวบ้านปรับตัว

จากการศึกษาของแผนงานความยากจนและสิ่งแวดล้อม (Poverty-Environment Initiative: PEI) ในประเทศไทยได้ระบุชัดว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าธรรมชาติในจังหวัดน่านได้ถูกเปลี่ยนเป็นที่พื้นการเกษตร เชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เห็นได้จากสองข้างทางสัญจร การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถึง จนกระทั่งปี 2553 มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณเกือบ 9 แสนไร่ และในรายงานโครงการประเมินระบบนิเวศในจังหวัดน่านระบุ ว่า เกษตรกรไม่มีทางเลือก ต้องหาเงินเพื่อการศึกษาของลูกหลาน นักวิชาการชี้ว่าเพราะนโยบายรับจำนำผลผลิตการเกษตรและการประกันราคาพืชผลการ เกษตรของรัฐบาลเป็นตัวกระตุ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนและมากขึ้น โดยเฉพาะการพังทลายของดินบนพื้นที่ลาดชันและที่สูง การชะล้างตะกอนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำใช้ และพิษของสารเคมีต่อเกษตรกร ทำให้เกษตรกรพยายามปรับเปลี่ยนและลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปปลูกไม้ ยืนต้นต่างๆ
Read More

วันแม่แห่งชาติ ปี 2557

วันนี้วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ประสพนิกรชาวตำบลน้ำมวบร่วมกันตักบาททำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ที่วัดน้ำมวบ ตอนเช้า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
Read More