เชิญร่วมประกวดวิดีโอ “เต๊อะแอ่วน้ำมวบ”

เชิญร่วมประกวดวิดีโอ “เต๊อะแอ่วน้ำมวบ”

 • จุดประสงค์
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่
  2. เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
  3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตำบลน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่
 • กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-22 ปี
  2. ผู้ที่อยุ่พื้นเพ ตำบลน้ำมวบ และส้านนาหนองใหม่
  3. เป็นทีมหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้
 • ระยะเวลาในร่วมประกวดแข่งขัน
  1. วันที่ 1 – 15 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  2. วันที่ 15-30 กันยายน 2561 ส่งผลงาน
  3. วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ร่วมโหวต
  4. วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตัดสินผลงาน
  5. วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ประกาศผล
 • ของรางวัล
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • กติกา
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.nammuab.com/competition โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อได้
  2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “เต๊อะแอ่วน้ำมวบ” ความยาวตั้งแต่ 3-5 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
  3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
  4. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
  5. ผู้ร่วมกิจกรรมส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด โดยการอัพโหลด ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL โพสต์ลงในเว็บไซต์ http://www.nammuab.com/competition
  6. ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2561
  7. ประกาศผู้ชนะวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในเว็บไซต์ https://www.nammuab.com/competition เท่านั้น
  8. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน โครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
  9. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  10. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
  11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  1. ความคิดสร้างสรรค์
  2. ความสวยงามของผลงาน
  3. เนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “เต๊อะแอ่วน้ำมวบ”
  4. การผลิตและเทคนิคในการนำเสนอ
 • เกณฑ์การตัดสิน
  คณะกรรมการ 70 %
  ผลโหวต 30%

สอบถามข้อมูลได้ที่ 081-691-5962

 

ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *